Minimize
  
Fine Benikikokuryu Produced by Koda Koi Farm
 
Fish type  :  Benikikokuryu
Breeder  :  Masaharu Hoshino
Koi Farm  :  Koda Koi Farm
Sex  :  Mix
Born Year  :  2008
Size  :  12 Inch
Price  :  $350-$500
Availability  :  Available
 
 
    Go back to Koi for Sale Page
  
spacer
dummy