Koi for sale   
 
 
Fish type  :  Beni Kumonryu
Breeder  :  Hoshino
Koi Farm  :  Koda Koi Farm
Sex  :  Female
Born Year  :  2008
Size  :  21 Inch
Price  :  Sold
Availability  :   
 
 
    Go back to Koi for Sale Page
  
spacer
dummy