Koi for sale   
 
 
Fish type  :  Benikikokuryu
Breeder  :  Hoshino
Koi Farm  :  Koda Koi Farm
Sex  :  male
Born Year  :  2008
Size  :  12 Inch
Price  :  $ 350
Availability  :  available
 
 
    Go back to Koi for Sale Page
  
spacer
dummy