Koi for sale   
 
 
Fish type  :  Goshiki
Breeder  :   Masaharu Hoshino
Koi Farm  :   Koda Koi Farm
Sex  :   Female
Born Year  :   2007
Size  :   17.5 inches
Price  :  Sold
Availability  :   
 
 
    Go back to Koi for Sale Page4
  
spacer
dummy